سفارش کیک

شروع سفارش کیک

چجور کیکی دوست داری سفارش بدی؟

یکی از روش های زیر رو برای سفارش کیک انتخاب کن.

کیک تصویری

کیک تصویری

می تونی روی کیک عکسی که دوست داری چاپ کنی!

ساختنش مثل کیک سفارشیه فقط باید یه عکس هم بفرستی که روش چاپ شه.

قیمت تقریبا کیلویی ۴۰ تومن

کیک سفارشی

انتخاب شکل، مزه و طراحی کیک با شما…
ساختش با کیک ساز

قیمت تقریبا کیلویی ۳۵ تومن

کیک سفارشی
سفارش کیک طراحی ویژه

سفارش از روی مدل

 

یه عکس کیک بدید به ما ما مثلش رو براتون می سازیم.

توی «کیک طراحی ویژه» یه طراحی کیک از روی مدل نمونه شما انجام می شه.

قیمت تقریبا کیلویی ۵۰ تومن