آرشیو برچسب ها : آداب و رسوم جشن تولد

شاید بد نباشد از چند و چون آداب و رسوم جشن تولد در کشورها و فرهنگ‌های متفاوت نیز اطلاعاتی داشته باشیم. بسیاری از  آداب و رسوم جشن تولد، در کشورهای مختلف دنیا یک‌سان است اما برخی از این رسوم با یک‌دیگر تفاوت دارند و در برخی موارد نیز بسیار جالب یا عجیب هستند. آداب و […]