آرشیو برچسب ها : تاریخچه جشن تولد

می دانید اولین جشن تولد ها برای چه کسانی گرفته می شد؟ یا چه در کشور هایی بیشترین جشن های تولد برگزار می شده؟ کیک و شمع تولد چگونه به مراسم تولد راه یافت؟ نگاهی کوتاه به تاریخچه جشن تولد در دنیا