آرشیو برچسب ها : جشن فارغ التحصیلان

جشن فارغ التحصیلی یکی از شیرین ترین خاطرات دوران تحصیل هر فرد می باشد. در جشن فارغ التحصیلی برنامه های مفرح مختلفیمی توان اجرا کرد؛ اما جزء جدایی ناپذیری که در هر کدام از جشن های فارغ التحصیلی به چشم می خود، کیک جشن فارغ اتحصیلی است. به همین جهت مسئولان برگزار کننده جشن، دغدغه یافتن […]

در کشور ما پس از پایان امتحانات نیم سال دوم (خرداد ماه) دانش آموزان سال آخر مدارس و دانشجویان سال آخر دانشگاه جشن فارغ التحصیلی می گیرند. البته این جشن اخیرا در پیش دبستانی ها نیز رواج یافته است. یکی از ملزومات جشن های فارغ اتحصیلی مانند بسیاری از جشن های دیگر کیک جشن می […]