آرشیو برچسب ها : کیک

کیک ها خوراکی های شیرینی هستند که از مواد اصلی چون شیر، کره و آرد ساخته می شود. از کیک ها در مراسم های مختلفی چون تولد و جشن عروسی استفاده می شود. البته امروزه تنوع کیک ها به قدری شده که تقریبا از آن ها در هر نوع مراسمی می توان استفاده کرد. به […]

در کشور ما پس از پایان امتحانات نیم سال دوم (خرداد ماه) دانش آموزان سال آخر مدارس و دانشجویان سال آخر دانشگاه جشن فارغ التحصیلی می گیرند. البته این جشن اخیرا در پیش دبستانی ها نیز رواج یافته است. یکی از ملزومات جشن های فارغ اتحصیلی مانند بسیاری از جشن های دیگر کیک جشن می […]