افتخارات و تاییدیه ها

مجوز های قانونی سایت کیک ساز

مجوز سایت ساماندهی رسانه های دیجیتال

مجوز نشان اعتماد دو ستاره از وزارت صنعت، معدن و تجارت

ثبت در سایت ساماندهی سایت های اینترنتی

رمزنگاری امنیتی SSL برای پیشگیری از ورود غیر ایمن به حساب های کاربران

مسولیت های اجتماعی

مشارکت در مراسم تولد کودکان تحت پوشش نهاد های خیریه به صورت ماهیانه.

کیک ساز در رسانه ها

کیک ساز در وبنا

کیک ساز در وبلاگ یک پزشک

کیک ساز در روزنامه کسب و کار

کیک ساز در استارت آپ شو

کیک ساز در ITC Start Ups
نشان ساماندهی پایگاه های اینترنتینشان اعتماد کیک ساز