طراحی کیک

طراحی کیک با خودتان

با انتخاب کیک های این قسمت، خود شما می توانید طراحی کیک خود را انجام دهید.

از انتخاب جزییات شکل قالب، اسفنج و مواد وسط کیک گرفته تا چیدمان روی کیک.


نمایش یک نتیجه

کیک آذین

۵۰,۰۰۰ تومان - ۸۰,۰۰۰ تومان / کیلو

انتخاب گزینه ها

کیک تصویری

۳۲,۰۰۰ تومان - ۴۳,۰۰۰ تومان / کیلو

طراحی

کیک سفارشی

۲۶,۰۰۰ تومان - ۳۸,۰۰۰ تومان / کیلو

طراحی